Start

Föreningen Stockholms Skeppsbostäder består av aktiva medlemmar med permanentboende på båt i
Stockholms hamn, samt stödjande medlemmar som delar föreningens målsättning.


Föreningen Stockholms Skeppsbostäder är en ideell förening med följande ändamål:
  - att främja möjligheterna att bo på båt i Stockholm

  - att arbeta för förbättring av boendet och boendeformen, samt att sprida information om båtboende.
  - att tillsammans arbeta för att skapa ett bra boende på båt för föreningens medlemmar.
  - att företräda medlemmarnas intressen vid förhandlingar som rör föreningens verksamhetsområde.Information från Stockholms Hamnar om "bo på båt" finns här