Start

Vid den västra delen av Söder Mälarstrand finns en sträcka som kallas ”Bo På Båt”. Den tillkom efter ett politiskt initiativ 1999 med syftet att möjliggöra legalt permanentboende på båt och bidra till en levande vattenmiljö i staden. Stockholms hamnar och Söder Mälarstrands dåvarande skeppsföreningar planerade kajen tillsammans och det första fartyget kunde förtöja sommaren 2011.

 

Fartygen längs kajsträckan är runt 100 år gamla före detta yrkesfartyg med unika historier. De är ombyggda för att fungera som bostäder och ligger för det mesta still vid kaj, även om några kastar loss för miljöombyte vid Mälaröarna eller i skärgården. Fartygen torrsätts för underhåll av skrov vart femte år enligt avtal med Stockholms Hamnar.

 

Avfallshanteringen var en viktig fråga för att kunna tillåta permanent båtboende så därför är alla fartyg på den här kajsträckan anslutna till Stockholms vatten- och avloppsnät.

 

Fartygens ägare är i olika åldrar med varierande bakgrund, där den gemensamma passionen är att leva på vattnet och att vårda stadens flytande kulturarv.

Förhoppningen är att fartygen bidrar till att försköna stadsbilden och att båtboendet ökar den allmänna tryggheten på kajen.

 

2017 grundades Föreningen Stockholms Skeppsbostäder i syfte att stärka gemenskapen och att bättre kunna hjälpas åt i frågor som rör fartygen och kajsträckan. 


Föreningen består av aktiva medlemmar med permanentboende på båt i Stockholms Hamnar, samt stödjande medlemmar som delar föreningens målsättning.


Föreningen Stockholms Skeppsbostäder är en ideell förening med följande ändamål:
  - att främja möjligheterna att bo på båt i Stockholm

  - att arbeta för förbättring av boendet och boendeformen, samt att sprida information om båtboende.
  - att tillsammans arbeta för att skapa ett bra boende på båt för föreningens medlemmar.
  - att företräda medlemmarnas intressen vid förhandlingar som rör föreningens verksamhetsområde.Information från Stockholms Hamn om "bo på båt" finns här


Alla är välkomna att bli stödjande medlemmar. Här kan du ansöka om medlemsskap.